Stensättarutbildning

Österbybruk Sten & Anläggning AB erbjuder stensättarutbildning för deltagare från hela Sverige. I anläggningshallen utför vi de olika momenten till fullt färdiga arbeten samt besiktningar av dessa.

Vi har bedrivit stensättarutbildningar med mycket goda resultat. I modern tappning har vi plockat upp ett gammalt lärlingsyrke, med stor vikt på friskvård och modern arkitektur. Till våra utbildningar välkommnar vi elever från hela Sverige

Teorin är en liten del av stensättarutbildningen där man genom bildberättelser förbereder övningarna i anläggningshallen. Vi går tillbaka till tavlan där vi återanknyter efter utförda moment.

Vi bedriver stensättarutbildningar med mycket gott resultat. Där har vi plockat upp ett gammalt lärlingsyrke, fast i modern tappning, med stor vikt på friskvård och modern arkitektur. Till våra utbildningar tar vi emot elever från hela Sverige.

Boende på orten eller i närliggande ort kan ordnas.

Stensättarutbildningen i bilder