Våra referensobjekt och kunder

  1. Monumentsten vid Dannemora Minerals, Dannemora
  2. Fontän vid Österbybruks Centrum
  3. Stensättning utanför Alfred Nobels museum i Vinterviken
  4. Stensättning utanför östra portarna vid Stockholms Stadion
  5. Stensättning vid Lejonbacken vid slottet i Stockholm
  6. Ett stort antal privata anläggningar

 

Foton från referensobjekt 

Fontän vid Österbybruks Centrum
Fontänen vid Österbybruks Centrum

Solfjärdersättning av gatsten på Stockholms stadion
Solfjärdersättning av gatsten på Stockholms stadion

Sättning av storgatsten med avdelningar av gjutjärnsplattor på Alfred Nobels Museum i Vinterviken, Stockholm
Sättning av storgatsten med avdelningar av gjutjärnsplattor på
Alfred Nobels Museum i Vinterviken, Stockholm